Van: Arjan Poelwijk [arjan.poelwijk@nationaalarchief.nl]
Verzonden: dinsdag 27 juni 2006 11:38
Aan: Jan Bertus
Onderwerp: RE: Heffing van rijksbelasting
Beste Jan,
 
De handelingen 599 en 606 van de Minister van LNV zijn weliswaar gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 augustus 2001, nr. 166, maar het BSD Heffing van rijksbelastingen is toen alleen voor de Minister van FinanciŽn vastgesteld. De handelingen van de Minister van LNV hebben daarom geen waardering gekregen.
Toentertijd was het nog gebruikelijk om een BSD in zijn geheel te publiceren, ook hij wanneer niet voor alle erin vermelde zorgdragers werd vastgesteld.

Dat beide handelingen ontbreken in de vaststelling door de Minister van LNV van de selectielijst Heffing van rijksbelastingen d.d. 3 mei 2006 (C/S&A/05/946), gepubliceerd in Staatscourant d.d. 30 augustus 2005, nr. 167, heeft er volgens mij mee te maken dat ze primair tot het beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer behoren. Vandaar ook de verwijzing naar dit PIVOT-rapport.
 
Groeten,
 
Arjan
 
 

Van: Jan Bertus [mailto:BertusJ@cas.minbzk.nl]
Verzonden: maandag 26 juni 2006 13:18
Aan: Arjan Poelwijk
Onderwerp: Heffing van rijksbelasting

 

 

 


Beste Arjan,

 

Bij de controle van de handelingen van de minlister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het beleidsterrein Heffing van rijksbelastingen (65) kom ik 2 handelingen tegen die in het concept BSD van 2000 stonden maar in het nieuwe BSD 2003 en de vaststelling van 2005 niet meer voorkomen.

 

De handelingen zijn:

 

Nummer: 599

Handeling: Het samen met de minister en van FinanciŽn afwijzen en toewijzen van verzoeken,

onder te stellen voorwaarden en regels m.b.t. o.a. behoud en openstelling van de

landgoederen en (v.a. 1989:) m.b.t de termijn waarbinnen geen hernieuwd verzoek tot

rangschikking mag worden gedaan, om onroerend goed; v.a. 1989: onroerende zaken

aan te merken als een landgoed waarvoor het voortbestaan belangrijk wordt geacht

voor het behoud van het natuurschoon alsmede het, al dan niet op verzoek,

verlengen, wijzigen, controleren van de naleving van gestelde voorwaarden en regels

en het intrekken van de toewijzing.

Periode: 1945- 1943/7 en 1982-....:

Grondslag: Natuurschoonwet 1928, art. 2, 3, 7; taak vervallen in 1943 VB 57 en 1947 Stb. H 23 en

opnieuw bij deze actor v.a. 1982 Stb. 613, art. 8 v.a. 1982; vanaf 1989 wijzigt de

grondslag in: art. 2.1.3, 3, 4, 7, 8.3,

Waardering:

Verwijzing: Zie ook de PIVOT-rapportage betreffende het beleidsterrein Natuur- en

Landschapsbeheer en de daaruit voortvloeiende selectielijsten.

 

Nummer: 606

Handeling: Het aan bezitters van landgoederen, na ingezonden mededelingen, te kennen geven

dat voorgenomen vellingen van bossen of houtopstanden wel/niet in strijd zijn met het

belang van het natuurschoon of in strijd zijn met gestelde voorwaarden die verband

houden met het behoud van natuurschoon.

Periode: 1945-1943/7 en 1982-1989:

Grondslag: Natuurschoonwet 1928, art. 3 onder d; taak vervallen in 1943 VB 57/1947 Stb. H 23 en

opnieuw verkregen 1982 Stb. 613; art. 3 vervallen 1989 Stb. 205,

Waardering:

Verwijzing: Zie ook de PIVOT-rapportage betreffende het beleidsterrein Natuur- en

Landschapsbeheer en de daaruit voortvloeiende selectielijsten.


Zijn deze handelingen ingetrokken.

 

Ik hoop dat jij hierachter kunt komen, want in alle documenten die in ons systeen staan kan ik hiervan niets vinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan

CoŲrdinator handelingenbank

 

J. Bertus
 

 

Centrale Archief Selectiedienst
Transportbaan 12
Postbus 252
9670 AG Winschoten


T
F
E


0597-43 14 33
0597-42 27 85
bertusj@cas.minbzk.nl


externe e-mail wordt door de Centrale Archief Selectiedienst niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen