Van: Arjan Poelwijk [arjan.poelwijk@nationaalarchief.nl]
Verzonden: woensdag 4 januari 2006 15:34
Aan: Jan Bertus
Onderwerp: RE:
Geachte heer Bertus,
 
In de selectielijst van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening zijn handelingen opgenomen die uit andere RIO's zijn overgenomen dan het RIO voor het beleidsterrein Drinkwatervoorziening.
Deze handelingen horen dan inderdaad niet op het beleidsterrein Drinkwatervoorziening, maar zij behoren tot het beleidsterrein waarop het RIO, waaruit zij afkomstig zijn, betrekking heeft. In dit geval zijn dat dus de beleidsterreinen Milieubeheer en RIVM.
 
Met vriendelijke groeten,
Arjan Poelwijk


Van: Jan Bertus [mailto:BertusJ@cas.minbzk.nl]
Verzonden: woensdag 4 januari 2006 15:14
Aan: Arjan Poelwijk
Onderwerp:

 

 

 


Geachte heer Poelwijk,

 

In de vastgestelde selectielijst op het beleidsterrein Drinkwatervoorziening (Stcrt. 2005, nr. 79), RIO-nr 167, staan handelingen die beginnen met bijvoorbeeld 41/30 (RIVM) of 94/8 (Milieubeheer).

Wilt U hierbij bevestigen dat de handelingen die in deze vastgesteld selectielijst staan en beginnen met 41/ of 94/ niet thuis horen in het beleidsterrein Drinkwatervoorziening maar in de beleidsterreinen RIVM en Milieubeheer.

Met vriendelijke groet,

 

Jan Bertus

Co÷rdinator handelingenbank

 

J. Bertus
 

 

Centrale Archief Selectiedienst
Transportbaan 12
Postbus 252
9670 AG Winschoten


T
F
E


0597-43 14 33
0597-42 27 85
bertusj@cas.minbzk.nl


externe e-mail wordt door de Centrale Archief Selectiedienst niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen