Van: Arjan Poelwijk [arjan.poelwijk@nationaalarchief.nl]
Verzonden: woensdag 15 maart 2006 13:22
Aan: Jan Bertus
Onderwerp: RE:
Beste Jan,
 
In het geactualiseerde RIO Waterstaat (nr. 28) zijn de formuleringen van de handelingen 359 en 530 i.t.t. die in het BSD wel verschillend.
 
Echter, het BSD is tijdens het driehoeksoverleg vastgesteld, dus het lijkt mij raadzaam om deze versie (en dus de versie die is vastgesteld in de Staatscourant) aan te houden als de juiste.
Eventuele omissies kunnen in een actualisatie van deze selectielijst worden meegenomen.
(Dit ook naar analogie van mijn antwoord op jouw vraag over de selectielijst Energiedelfstoffen).
 
Groeten,
 
Arjan


Van: Jan Bertus [mailto:BertusJ@cas.minbzk.nl]
Verzonden: woensdag 15 maart 2006 10:31
Aan: Arjan Poelwijk
Onderwerp: 

 

Beste Arjan,

 

In de Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911-) 1945-2001  van (16-08-2004) kwam ik het volgende tegen.

Waarbij naar mijn mening handeling 359 niet correct omschreven is.

  

Commissie Richtlijnen voor het Ontwerpen van Niet-Autosnelwegen (commissie RONA)

 

Handeling 530

Het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het ontwerp van

verkeersinfrastructuurvoorzieningen buiten de sfeer van de

autosnelwegen, ten aanzien van het veiligheidsaspect.

Periode 1975-

Waardering B (1)

 

Commissie Rivierdijken (Commissie Becht)

 

Handeling 359

Het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het ontwerp van

verkeersinfrastructuurvoorzieningen buiten de sfeer van de

autosnelwegen, ten aanzien van het veiligheidsaspect.

Periode 1975-1977

Waardering B (1)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------In het BSD van 1999 staat de volgende omschrijving.

 

Commissie Rivierdijken (Commissie Becht)

 

Handeling 359

Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de bij

het ontwerpen van maatregelen ter bescherming tegen hoge

rivierstanden van de Rijn en andere wateren te hanteren maatstaven

Periode (1975-1977).

Waardering B

 

Hoe moeten wij hiermee omgaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan

Co÷rdinator handelingenbank

 

J. Bertus
 

 

Centrale Archief Selectiedienst
Transportbaan 12
Postbus 252
9670 AG Winschoten


T
F
E


0597-43 14 33
0597-42 27 85
bertusj@cas.minbzk.nl


externe e-mail wordt door de Centrale Archief Selectiedienst niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen