Van: Aike van der Ploeg
Verzonden: maandag 27 augustus 2007 14:30
Aan: Jan Brouwer
CC: Ali Aminshahidi
Onderwerp: FW: handeling 90

Zet er maar een B in.

 


Van: HEM.Mettes@mindef.nl [mailto:HEM.Mettes@mindef.nl]
Verzonden: maandag 27 augustus 2007 14:28
Aan: Aike van der Ploeg
Onderwerp: RE: handeling 90

 

Aike,

 

Dat denk ik ook, dat is min of meer een standaard voor deze handeling.

 

Vr Gr

 

Emiel

 


Van: Aike van der Ploeg [mailto:PloegA@cas.minbzk.nl]
Verzonden: maandag 27 augustus 2007 14:11
Aan: Mettes, HEM CDC/BG: IV/DCDI/CABU
CC: Jan Brouwer; Ali Aminshahidi
Onderwerp: FW: handeling 90

Emiel,

 

Kun je eens kijken welke waardering het moet zijn? Ik schat in dat het een “B” moet zijn.

 

Groeten,

 

Aike

 


Van: Jan Brouwer
Verzonden: maandag 27 augustus 2007 14:06
Aan: Aike van der Ploeg
CC: Ali Aminshahidi
Onderwerp: handeling 90

 

Aike, handeling 90 van de vastgestelde selectielijst neerslag handelingen Minister van

Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Uit: Staatscourant 24 april 2007, nr. 79) heeft geen waardering.

 

 

 

Handeling: Het voorbereiden en uitdragen van het Nederlandse standpunt in

vergaderingen van internationale gremia op het gebied van militair materieel en

het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

Periode: 1945–

 

 

 

Groetjes,

Jan

**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission 
of messages.
**********************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.