Van: Arjan Poelwijk [arjan.poelwijk@nationaalarchief.nl]
Verzonden: maandag 18 december 2006 13:50
Aan: Jan Bertus
Onderwerp: RE: Rijksbegroting
Beste Jan,
 
Het lijkt erop dat deze 2 handelingen in de vorige vaststelling vergeten zijn. Dit is in het huidige driehoeksoverleg voor Justitie en Economische Zaken rechtgezet.

Groeten,
Arjan


Van: Jan Bertus [mailto:BertusJ@cas.minbzk.nl]
Verzonden: maandag 18 december 2006 11:39
Aan: Arjan Poelwijk
Onderwerp: Rijksbegroting

 

 

 


Beste Arjan,

Ik heb de vastgestelde selectielijsten van Justitie en Economische Zaken van het beleidsterrein Rijksgroting (Stcrt. 2006, nr 176) in de handelingenbank ingevoerd.

Het volgende viel mij op. In deze vaststelling staan de handelingen 503 en 512 (vakminister).

In de vorige vaststellingen van de andere actoren (vakminister) staan in de inleiding deze nummers vermeld, maar onder het kopje vakminister komen ze niet voor.

Weet jij hoe dit zit.

Met vriendelijke groet,

Jan
 

J. Bertus
 

 

Centrale Archief Selectiedienst
Transportbaan 12
Postbus 252
9670 AG Winschoten


T
F
E


0597-43 14 33
0597-42 27 85
bertusj@cas.minbzk.nl


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.


This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

 

**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission 
of messages.
**********************************************************************************