Van: Arjan Poelwijk [arjan.poelwijk@nationaalarchief.nl]
Verzonden: donderdag 2 november 2006 13:25
Aan: Jan Bertus
Onderwerp: RE:
Beste Jan,
 
Volgens mij heb je gelijk. Handeling 130 is tweemaal opgenomen in de vastgestelde selectielijst Militair personeel. Dat is een omissie.
Echter: beide handelingen zijn met een B gewaardeerd, dus de neerslag wordt in ieder geval bewaard.
 
Groeten,
Arjan
 

Van: Jan Bertus [mailto:BertusJ@cas.minbzk.nl]
Verzonden: donderdag 2 november 2006 11:16
Aan: Arjan Poelwijk
Onderwerp:

 

 

 


Beste Arjan,

Ben bezig met de nieuwste vaststelling van Miitair personeel (025).

Ik kom 2 x handelingsnummer 130 van de minister van Defensie tegen in de vaststeling:

Blz. 23

130)

Handeling: het voorbereiden en vaststellen

van voorschriften en richtlijnen

betreffende de bedrijfsgezondheidszorg

bij de krijgsmachtdelen

Periode: 1985–

Waardering: B (1)

 

Blz. 26

(130)

Handeling: het voorbereiden en vaststellen

van voorschriften en richtlijnen

betreffende de bedrijfsgezondheidszorg

bij de krijgsmachtdelen op basis van het

Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie

1985

Periode: 1985–1997

Waardering: B (4)Volgens het RIO van 2002  heeft de eerste handeling het nummer 454.

In de verantwoording van de vaststelling staat echter dat nummer 454 abusievelijk is toegekend aan de bestaande handeling 130.

Staat er nu één handeling teveel in de vaststelling.

Weet jij hoe dit nu zit

Met vriendelijke groet,

Jan
 

J. Bertus
 

 

Centrale Archief Selectiedienst
Transportbaan 12
Postbus 252
9670 AG Winschoten


T
F
E


0597-43 14 33
0597-42 27 85
bertusj@cas.minbzk.nl


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.


This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

 

**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission 
of messages.
**********************************************************************************